Skip to content

Το Καταστατικό του ΣΙΣΟΕ – The Charter of SISOE

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  ΤΟΥ

 «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» – «ΣΙΣΟΕ»

 

Νέα Ιωνία Αττικής, Τρίτη 8η Οκτωβρίου 2019

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αριθμός Σελίδας

 1/2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08-10-2019
Ο Γραμματέας

Αντώνης Κούρος

   

Αρ. Μητ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ A/A  
2/ ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΛΕΚΟΣ |   1  
1/ ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |   2  
27/ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ |   3  

22/

ΡΗΓΙΝΟΣ ΒΥΡΩΝ |   4  

23/

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |   5  
24/ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |   6  

4/

ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |   7  
15/ ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |   8  
29/ ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ |   9  

26/

ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |   10  

12/

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ |   11  

36/

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |   12  

5/

ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |   13  

34/

 ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |   14  
15/ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |   15  

9/

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |   16  

11/

ΤΖΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |   17  

10/

ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |   18  

19/

ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |   19  

3/

ΛΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |   20  

45/

ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |   21  

6/

ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Νάσος) |   22  
7/ ΠΟΡΙΤΣΑΝΟ ΒΑΣΙΛΗΣ |   23  

8/

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ |   24  

13/

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |   25  

14/

ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |   26  

16/

ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |   27  

17/

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |   28  

18/

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ |   29  
46 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

30

 
20/ ΣΟΥΣΗΣ ΙΣΑΑΚ |   31  
36/ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πάρης) |   32  
25/ ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |   33  
28/ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |   34  
30/ ΚΟΝΤΟΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |   35  
31/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |   36  
32/ ΛΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |   37  
37/ ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |   38  
38/ ΡΗΓΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |   39  
44/ ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |   40  
40/ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |   41  
41/ ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΘΕΜΗΣ |           42  
Ο Υπογράφων Γ.Γ.
 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» – «ΣΙΣΟΕ»

ΑΡΘΡΟ 1 – ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στην Αθήνα σύμφωνα και με βάση τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους συναφείς νόμους, Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος» και διακριτικό τίτλο «ΣΙΣΟΕ» που στα Αγγλικά θα αποδίδεται ως “GREEK OWNERS OF HISTORIC VEHICLES SOCIETY» και με διακριτικό τίτλο «SISOE» του οποίου η λειτουργία θα διέπεται από το Νόμο, τις παρούσες διατάξεις και τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο παρόν. Το Σωματείο αυτό δεν έχει κερδοσκοπικούς σκοπούς. Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ιωλκού, Αρ. 4Β, Τ.Κ. 132 34, ΑΤΤΙΚΗ. Η έδρα του Σωματείου δύναται να μεταφερθεί οπουδήποτε εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΙ
α) Ο Σκοποί του Σωματείου είναι:
I. Να προάγει τα ενδιαφέροντα και να προασπίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, τα συμφέροντα των Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και οχημάτων ή κατηγοριών οχημάτων ειδικού ενδιαφέροντος.
II. Κύριος σκοπός του «Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδας» («ΣΙΣΟΕ») είναι αφενός
α) να προασπίζει τα συμφέροντα των ιδιοκτητών Ι.Ο., παρεμβαίνοντας συμβουλευτικά προς τις Αρχές, Λέσχες, Ομοσπονδίες κ.ά., διατυπώνοντας τις συλλογικές απόψεις των Μελών, σχετικά με ρυθμίσεις που αφορούν τα Ιστορικά Οχήματα, σε διαβουλεύσεις επί Νομοσχεδίων ή/και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων-ΚΥΑ, ή οτιδήποτε σχετικό και αφετέρου β) να προάγει τα ενδιαφέροντα των Μελών του και την ανάδειξη και προβολή των Ι.Ο. ως αντικειμένων πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς, καθώς και αντίστοιχα την αξία οχημάτων ή κατηγοριών οχημάτων ειδικού ενδιαφέροντος .
III. Να συμμετέχει μεν εφόσον το επιθυμεί, αλλά να διατηρεί απαραιτήτως σε κάθε περίπτωση και διαχρονικά την ανεξαρτησία του έξω από επιρροές από τοπικές ή διεθνείς Ομοσπονδίες και Λέσχες ή άλλους Φορείς.
IV. Να παρεμβαίνει, διαβουλεύεται, και διαμορφώνει την κοινή γνώμη εντός Ελλάδας αλλά και διεθνώς όπως, ενδεικτικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Commission, Ευρωβουλή – EUP, Ευρωβουλευτές-MEP’s, στις διεθνείς Ομοσπονδίες Federation Internationale du Automobile-FIA [ΔΟΕ], Federation Internationale Des Vehicules Anciennes-FIVA [ΔΟΠΑ], Federation Internationale du Motocycletisme-FIM [ΔΟΜ], την UNESCO, τις Λέσχες Κλασσικού Αυτοκινήτου, τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά και οπουδήποτε αλλού, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
V. Η διατήρηση, προβολή, η ανάδειξη ως αντικείμενα πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς, καθώς και η παροχή τεχνικής-συμβουλευτικής βοήθειας προς τα Μέλη, για την συντήρηση των κλασικών & Ιστορικών ή ειδικού ενδιαφέροντος Οχημάτων κάθε τύπου. Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο/τρόπο όπως, ενδεικτικά: οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε Μελέτες, Εθνικά ή Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Προγράμματα, Συνέδρια, Σεμινάρια, Φόρα και οιεσδήποτεάλλες εκδηλώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς του όπως φιλανθρωπικές, κοινωνικές, φιλαθλητικές ή άλλες, είτε συνεργαζόμενο με άλλα Σωματεία κλασικών οχημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή/και με οποιαδήποτε κρατικό ή ιδιωτικό φορέα και επιχειρήσεις.
VI. Να διατηρεί ιστότοπους στο διαδίκτυο, να έχει ενεργή παρουσία στα Κοινωνικά Δίκτυα [π.χ. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr κ.ά.], να εκδίδει έντυπα και CD/DVD, να απονέμει τίτλους και βραβεία, να οργανώνει κατατάξεις των Mελών του με βάση ίδια αποτελέσματα ή τρίτων και να διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ Mελών για την προβολή, ανάδειξη και συντήρηση των κλασικών & Ιστορικών Οχημάτων κάθε τύπου και χρονολογίας.

VII. Να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια με αποφάσεις του Δ.Σ. προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη εκπροσώπηση των Μελών του, κατόχων Ιστορικών Οχημάτων και η εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 3 – Μ Ε Λ Η
Μέλη του Σωματείου είναι κατ’ αρχήν τα ιδρυτικά μέχρι σήμερα εγγεγραμμένα και υπάρχοντα. Ως νέα μέλη μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Σωματείο ιδιοκτήτες, κάτοχοι των κλασσικών & Ιστορικών Οχημάτων κάθε τύπου σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς της FIA, FIVA & FIM. Η εγγραφή νέων μελών στο Σωματείο, γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνυπογράφεται από ένα ήδη εγγεγραμμένο μέλος του Σωματείου, το οποίο και συστήνει το προς εγγραφή νέο Μέλος. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται απόφαση θετική ή αρνητική του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρνητικές αποφάσεις είναι τελεσίδικες.


ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
α) Κάθε Mέλος του Σωματείου μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει οικειοθελώς, κατόπιν έγγραφης παραίτησής του, που απευθύνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο Β7 του Α.Κ.). Αυτός που αποχωρεί οφείλει να καταβάλλει τη συνδρομή του μέχρι την αποχώρησή του και εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι του Σωματείου για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε για το χρόνο που ήταν μέλος του.
β) Οποιοδήποτε Mέλος είναι δυνατόν να διαγραφεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφ’ όσον η διαγωγή του ήθελε αποδειχθεί ασυμβίβαστη προς τις αρχές, τους σκοπούς του Σωματείου και για σπουδαίο λόγο ως ενδεικτικά αναφέρεται, επειδή δεν πληροί τους όρους που προβλέπει το παρόν Καταστατικό, για παράβαση των αρχών του παρόντος Καταστατικού, (ανάρμοστη συμπεριφορά, λόγοι ηθικής τάξης κ.ά.), μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, για πράξη αντίθετη στα συμφέροντα του Σωματείου ή για αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής της συνδρομής επί δύο τουλάχιστον έτη, ή για τετραετή απουσία του από τα όργανα και τις εκδηλώσεις του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα Μέλη του Σωματείου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την επωνυμία του Σωματείου, ως και το Σωματείο γενικότερα για την προώθηση ατομικών ή εταιρικών συμφερόντων τους, ούτε για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε προσωπικού, πολιτικού και οικονομικού οφέλους τους.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:
α) Να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
των Γενικών Συνελεύσεων και να τηρούν το παρόν Καταστατικό,
β) Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο,
γ) Με την εγγραφή του το κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει την συνδρομή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνει απόδειξη από τον Ταμία.
Δ.1) Την Ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται εντός του έτους, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όποιος εγγράφεται για πρώτη φορά οφείλει να καταβάλει ολόκληρη την συνδρομή του έτους.
Δ.2) Το ύψος της συνδρομής είναι δυνατόν να διαφοροποιείται κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης απόφασης της Γ.Σ.
ε) Όποιο μέλος καθυστερεί το συνδρομή δύο ετών τουλάχιστον, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Ταμία προτείνει προς την Γ.Σ. για τη διαγραφή του ή όχι.
στ) Όποιο μέλος διαγραφεί και επιθυμήσει την επανεγγραφή του οφείλει να εξοφλήσει όλες τις προηγούμενες οφειλές των αντίστοιχων ετών.
ζ) Σε περίπτωση αποβολής ή αποχώρησης μέλους, δεν τυγχάνει δικαιώματος οικονομικής αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο,
που εκλέγεται ανά τρία έτη από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, εκλεγόμενης από τη Γενική Συνέλευση. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. Εκλέγονται οι επτά πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Οι επόμενοι τρεις (3) κατά σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν είναι αναπληρωματικοί για ολόκληρη τη θητεία του Δ.Σ. Το εκλογικό σύστημα είναι πλειοψηφικό και κάθε μέλος μπορεί να σταυροδοτήσει μέχρι και επτά (7) υποψήφιους. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά κρίνεται κατόπιν κληρώσεως από την εφορευτική επιτροπή.
β) Εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο συνέρχεται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Μέλους του που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας κατά σειρά: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία Μέλη.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, και συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα, (πλην των θερινών μηνών), και έκτακτα όταν ζητηθεί τούτο από δύο (2) τουλάχιστον Μέλη του.
δ)Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ευρισκόμενο σε απαρτία, όσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται τέσσερα (4) τουλάχιστον Μέλη του και μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή σε απουσία του, του Αντιπροέδρου.
ε) Κάθε Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις του, δύναται να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλαγμένο των καθηκόντων του και να αντικατασταθεί από τον πρώτο επιλαχόντα. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε παριστάμενο τακτικό (όχι αναπληρωματικό) Μέλος του μπορεί να εκπροσωπεί ένα ακόμη Μέλος. Τα αναπληρωματικά Μέλη δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοκητικού Συμβουλίου εκφέροντας γνώμη χωρίς δικαίωμα ψήφου.
στ) Το Δ.Σ., αποφασίζει για κάθε θέμα που ορίζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία και τα συμφέροντα του Σωματείου τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο Βιβλία, συντάσσει τον Προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, όπως και τον Ισολογισμό.
ζ) Το Δ.Σ. είναι επιφορτισμένο με την ακριβή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, όσον αφορά στη πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για όλα τα αφορούντα τη πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου ζητήματα. Ορίζει τους αντιπροσώπους του Σωματείου στις κατά περίπτωση Οργανώσεις, Επιτροπές του Δημοσίου ή άλλων φορέων, τις αλλοδαπές ή ημεδαπές Ομοσπονδίες ή αλλού.
η) Οι παρεχόμενες προς το Σωματείο υπηρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε άνευ αμοιβής. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παρέχεται αποζημίωση βάση εξοδολογίου για τυχόν μετακινήσεις τους. Τέλος δύναται το Σωματείο να προσλαμβάνει εξωτερικούς ή μόνιμους συνεργάτες με αμοιβή, ως απαραίτητους για την ευόδωση και επίτευξη των σκοπών του.
θ) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει στο νέο Δ.Σ., εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, τα βιβλία, τη σφραγίδα και την περιουσία του Σωματείου, συντασσόμενου προς τούτο σχετικού Πρωτοκόλλου Παραδόσεως – Παραλαβής εις διπλούν.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες αυτού τις σχέσεις ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε Δικαστηρίου και έναντι κάθε Νομικού ή Φυσικού προσώπου. Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. Ζητεί λογοδοσία από τον Ταμία, όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο, υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου και μαζί με τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής. Φροντίζει για την ορθή εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. και για την πιστή εφαρμογή των όρων και άρθρων του Καταστατικού. Ο Πρόεδρος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος του.

ΑΡΘΡΟ 9 – Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικάτωνσυνεδριάσεων, διενεργεί και διακινεί όλη την αλληλογραφία συνυπογράφοντας τα πρακτικά και την αλληλογραφία μετά του Προέδρου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, φροντίζει για την καλή διεξαγωγή της τρέχουσας υπηρεσίας και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα, τρέχοντα και δευτερεύουσας σημασίας.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας τηρεί το ταμείο και φροντίζει για την ακριβή και έγκαιρη ενημέρωση του βιβλίου ταμείου, σύμφωνα με το λογιστικό σύστημα, ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρουσιάσει ισολογισμό. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις των εσόδων. Τον Ταμία αναπληρώνει και αντικαθιστά ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΜΕΛΗ Δ.Σ.
Τα Μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν από το Δ.Σ. Κατά περίπτωση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Δ.Σ. είναι δυνατόν να παρίστανται στο Διοικητικό Συμβούλιο και απλά Μέλη του Σωματείου, όπως και να τους ανατίθενται από το Δ.Σ. συγκεκριμένες ενέργειες ή καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
Από τα χρήματα που έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό του Σωματείου στη Τράπεζα, ανάληψη μέρους του κατατεθειμένου ποσού μέχρι 500 € την ημέρα μπορεί να πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος του Σωματείου ή ο Ταμίας, (ή οι αντικαταστάτες τους)υπογράφονταςτοσχετικόπαραστατικό ανάληψης. Για την ανάληψη ποσού πέραν των 500 € απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., πρακτικό του οποίου θα προσκομίζεται στην Τράπεζα για την ανάληψη. Τα ως άνω ισχύον και για ηλεκτρονικές συναλλαγές [web banking] και για χρήσεις πιστωτικών καρτών.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε δέσμευση του Σωματείου προς τρίτον (π.χ. συμβάσεις, συμβόλαια, εξοφλητικά, υποσχετικές, επιταγές) είναι ισχυρή μόνον όταν φέρει τις υπογραφές του Πρόεδρου και του Ταμία ή των αναπληρωτών τους. Δεσμεύσεις αξίας πέραν των €500 απαιτούν προηγουμένως έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
α) Τα Μέλη του Σωματείου συνέρχονται σε Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης, επιλαμβάνεται κάθε ζητήματος που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και το ρυθμίζει σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους.
β) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. κάθε χρόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο, εξετάζει και εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ετήσιο Ισολογισμό Διαχείρισης του Δ.Σ. την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, είναι αρμόδια για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, την τροποποίηση του καταστατικού και της διάλυση του Σωματείου κατά νόμο και συζητεί επί παντός θέματος που θα τεθεί από το Δ.Σ. ή και τα μέλη του Σωματείου.
γ) Κάθε τρία χρόνια η Γ.Σ. προβαίνει στην εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και στη συνέχεια στην εκλογή με μυστική ψηφοφορία των επτά (7) τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., όπως και δύο (2) μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους αυτής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο και επιτυχόντες θεωρούνται οι σχετικώς πλειοψηφήσαντες κατά σειρά ψήφων για τακτικά μέλη και στη συνέχεια για τα αναπληρωματικά.
δ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου, αναγραφόμενων στην Αίτηση των θεμάτων για τα οποία ζητείται η έκτακτη σύγκληση. Η Σύγκληση στην τελευταία
περίπτωση γίνεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της Αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με προσκλήσεις που αποστέλλονται προς τα μέλη με e-mail, fax ή ταχυδρομικά, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης.
β) Στην πρόσκληση πρέπει να καθορίζονται ο τόπος σύγκλησης, η ακριβής ημερομηνία, η ώρα, το είδος της Γενικής Συνέλευσης (Τακτική ή Έκτακτη) καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
γ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς εν τάξει μελών και αποφασίζει με απόλυτη (50% συν ένα) πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη σύγκληση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, μετά από παρέλευση επτά ημερολογιακών (7) ημερών, χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε και θεωρείται σε απαρτία με οσαδήποτε μέλη παρευρίσκονται σ’ αυτή.
δ) Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη, που έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά, και έχουν συμπληρώσει τρεις (3) μήνες από την εγγραφή τους ως μέλη του Σωματείου. Κάθε Μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο άλλο Μέλος συμπληρώνοντας την σχετική Εξουσιοδότηση η οποία θα επαληθεύεται από τον Γενικό Γραμματέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το οποίο βρίσκεται καταχωρημένο στο αρχείο Μελών του Σωματείου.
ε) Η ταμειακή τακτοποίηση των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν τη ψηφοφορία.
στ) Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. που διευθύνει τη συζήτηση και ως Γραμματέας αυτής εκλέγεται ένα από τα Μέλη της, που τηρεί τα Πρακτικά της.
ζ) Σε περίπτωση σύγκλησης Γ.Σ. με θέμα μομφή και παύση του Δ.Σ. λόγω μη συμμόρφωσης του προς τους όρους του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ., όπως και για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 94 του Α.Κ., απαιτείται (σύμφωνα με το Νόμο) η παρουσία των μισών μελών του Σωματείου τουλάχιστον και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.
η) Για κάθε άλλο θέμα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 93 & επόμενα) και της ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 17 – Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) τακτικά μέλη και εκλέγεται, με μυστική ψηφοφορία μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, από τη Γενική Συνέλευση. Κατά την ψηφοφορία αυτή εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος της Εξελεγκτικής επιτροπής (κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης της σχετικής ψηφοφορίας). Η Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, αναφέρεται σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους και επίσης στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Ο έλεγχος αυτός γίνεται στους πρώτους δύο μήνες κάθε χρόνου και συντάσσει γι’ αυτόν γραπτή Έκθεση, την οποία υποβάλλει υποχρεωτικά προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ– ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
Για την λήψη απόφασης περί Τροποποίησης του Καταστατικού ή για Διάλυση του Σωματείου, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη προς τούτο συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα (άρθρο 99 Α.Κ.). Η διάλυση του Σωματείου δύναται να γίνει σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και εάν κριθεί εντελώς ανέφικτος ο σκοπός του Σωματείου. Κατά τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για τη τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον Μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη κατά το άρθρο 100 Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 19 – ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Η ετήσια συνδρομή των μελών. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Οι προαιρετικές ή έκτακτες εισφορές και οι δωρεές των Μελών προς το Σωματείο.
γ) Δωρεές (με την επιφύλαξη της επ ́ ωφελείας απογραφής σε περίπτωση κληρονομιάς), επιχορηγήσεις και χορηγίες τρίτων προς το Σωματείο, καθώς και έσοδα από καταχωρήσεις ηλεκτρονικές στους ιστότοπους ή σε έντυπα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν συμπληρωματικά για τη ρύθμιση της λειτουργίας του Σωματείου εν γένει, οιδιατάξεις του Αστικού Κώδικα και της συναφούς ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 21 – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει σφραγίδα με τις λέξεις Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδας» – «ΣΙΣΟΕ» που στα Αγγλικά θα αποδίδεται ως “GREEK OWNERS OF HISTORIC VEHICLES SOCIETY» και σε σύντμηση «SISOE».
____________________________
Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα, συζητήθηκε, διαβάστηκε, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, ως έχει, στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου της 08/10/2019 από τα κατωτέρω ιδρυτικά Μέλη του και θα ισχύσει μετά από την καταχώρηση του στο βιβλίο Σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου, μετά τη δημοσίευση της εγκρίνουσας Διατάξεως.

Νέα Ιωνία Αττικής, Τρίτη 8η Οκτωβρίου 2019.

Ο Γραμματέας Αντώνης Κούρος

Αρέσει σε %d bloggers: