Γνωστό και σαν “Lazy S” θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τον ΣΙΣΟΕ😉

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.