Το παγκόσμια αναγνωρίσιμο λογότυπο του Facebook
Το Σωματείο μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στην αξία και αποτελεσματικότητα των «Κοινωνικών Δικτύων». Έτσι από τις πρώτες μας ενέργειες ήταν η δημιουργία Σελίδας/Page στο Facebook. Επισκεφτείτε την και κάντε “Like” 👍 για να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις και να συμμετέχετε στους διαλόγους 🙏 ℹ️ Με κλικ εδώ:  www.facebook.com/sisoe.org/ ▶️ Επίσης επισκεφτείτε και κάντε “Join” στο Group μας Με κλικ εδώ: www.facebook.com/groups/Sisoe.gr/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.