Επικοινωνία |Contact

Η έδρα του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος #ΣΙΣΟΕ, βρίσκεται στην οδό Ιωλκού 4Β, 132 34 Νέα Ιωνία.
Τηλ. 210 27 77 317 | e-mail: info@sisoe.org

Στείλτε το μήνυμα σας Send Us a Message