Κατηγορίες
Εδώ Ευρώπη

Τι γίνεται στην Ευρώπη με τα Ι.Ο.

Παράθεση άρθρων με ενδιαφέρον για τους Ιδιοκτήτες Ιστορικών Οχημάτων από την Πρώτη Οργάνωση της Ελλάδας αποκλειστικά για τους Ιδιοκτήτες των Ιστορικών Οχημάτων, υπηρετώντας πιστά στο πλευρό του Οικοσυστήματος μας.

Securing the future of our motoring heritage

The key is to be able to keep the historic vehicles moving on the roads as they are motoring heritage and that heritage will be best preserved if it is a mobile heritage❗️

The importance of the development of motor transport.

The historic vehicle movement today

The vehicles of the past which still exist today are our motoring heritage. Each of these vehicles has survived because an individual has chosen to preserve a part of this heritage and they have done so because of their passion for possessing, maintaining and driving the vehicle.

Historic vehicles are contemporary witnesses of another era and it is essential to protect this heritage today and for the future. The historic vehicle movement bring enthusiasts together, but it also provides pleasure for many more as historic vehicle owners present a free museum of this heritage to the general public every time they drive their vehicles on public roads or present their vehicles in the many thousands of historic vehicle events and rallies held by historic vehicle clubs across Europe each year.

Alongside the cultural and historical importance of historic vehicles, the preservation of the heritage also generates important economic activity: workshops, suppliers, parts manufacturers, insurers, historic vehicle clubs, trade journals, tourist operators, events – all create jobs and sales and provide essential services, products and information to owners. The maintenance, care and restoring of historic vehicles also represents a significant market for small and medium-sized enterprises. Studies in two European countries (Germany1 and the UK2) give a sense of the scale of the economic activity generated by the preservation and use of historic vehicles: in these two countries alone, spend by owners of historic vehicles on their maintenance and use is €20.4 billion every year. Additionally, there are thousands of historic vehicle events and rallies each year, often involving cross-border travel by owners, each of which is a significant economic activity for the tourist sector.

The preservation and use of historic vehicle are an important cultural, economic and social activity.


Σε μετάφραση:

Διασφάλιση του μέλλοντος της αυτοκινητιστικής μας κληρονομιάς.

Το κλειδί είναι να μπορούμε να διατηρήσουμε τα ιστορικά οχήματα που κινούνται στους δρόμους καθώς αποτελούν κίνητρο για την κληρονομιά και ότι η κληρονομιά θα διατηρείται καλύτερα αν πρόκειται για κινητή κληρονομιά!

Η σημασία της κυκλοφοριας των Ιστορικών Οχημάτων σήμερα.


Τα οχήματα του παρελθόντος που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα είναι η αυτοκινητιστική μας κληρονομιά. Κάθε ένα από αυτά τα οχήματα έχει επιζήσει επειδή ένα άτομο έχει επιλέξει να διατηρήσει ένα μέρος αυτής της κληρονομιάς και το έχουν κάνει λόγω του πάθους τους για κατοχή, διατήρηση και οδήγηση του οχήματος.

Τα ιστορικά οχήματα είναι σύγχρονοι μάρτυρες μιας άλλης εποχής και είναι σημαντικό να προστατευθεί αυτή η κληρονομιά σήμερα και για το μέλλον. Το κίνημα των Ιστορικών Οχημάτων όχι μόνο φέρνει κοντά τους ενθουσιώδεις λάτρεις, αλλά προσφέρει επίσης ευχαρίστηση για πολλούς, καθώς οι ιδιοκτήτες των Ιστορικών Οχημάτων παρουσιάζουν ένα δωρεάν μουσείο αυτής της κληρονομιάς στο ευρύ κοινό κάθε φορά που οδηγούν τα οχήματά τους στους δημόσιους δρόμους ή παρουσιάζουν τα οχήματά τους στις πολλές χιλιάδες εκδηλώσεις ιστορικών οχημάτων και συναθροίσεις που διοργανώνονται από Λέσχες Ιστορικών Οχημάτων σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο.

Παράλληλα με την πολιτιστική και ιστορική σημασία των ιστορικών οχημάτων, η διατήρηση της κληρονομιάς δημιουργεί επίσης σημαντική οικονομική δραστηριότητα: τα εργαστήρια, οι προμηθευτές, οι κατασκευαστές εξαρτημάτων, οι ασφαλιστές, οι Λέσχες & Ομοσπονδίες ιστορικών οχημάτων, τα εμπορικά περιοδικά, οι τουριστικοί πράκτορες, υπηρεσίες, προϊόντα και πληροφορίες προς τους ιδιοκτήτες. Η συντήρηση, η φροντίδα και η αποκατάσταση ιστορικών οχημάτων, αντιπροσωπεύουν επίσης σημαντική αγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι μελέτες σε δύο ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία & Βρετανία) δίνουν μια αίσθηση της κλίμακας της οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργείται από τη διατήρηση και χρήση ιστορικών οχημάτων: σε αυτές τις δύο μόνο χώρες, οι ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων επενδύουν για τη συντήρηση και χρήση τους περί τα € 20,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Επιπλέον, υπάρχουν χιλιάδες εκδηλώσεις ιστορικών οχημάτων και συγκεντρώσεις κάθε χρόνο, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν διασυνοριακά ταξίδια από ιδιοκτήτες, καθένα από τα οποία αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για τον τουριστικό τομέα.

Η διατήρηση και η χρήση του ιστορικού οχήματος αποτελούν σημαντική πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα

Περισσότερα με κλικ εδώ για το εξαιρετικό αυτό Άρθρο:

www.fema-online.eu/website/wp-content/uploads/documents_library/securing_the_future_of_our_motoring_heritage.pdf

Για Ακόμα περισσότερο: δείτε το υπόλοιπο του άρθρου μας …

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου - Press Releases Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΙΣΟΕ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ :

«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΙΣΟΕ»

Νέα Ιωνία, 14 Οκτωβρίου 2019.

Αγαπητοί φίλοι,

Πριν λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου 2019, ιδρύθηκε ένα νέο Σωματείο στον χώρο των Ιστορικών Οχημάτων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία από μια μικρή ομάδα πραγματικών φίλων των Ι.Ο. οι οποίοι οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο για το μέλλον των κλασικών οχημάτων τους που, ως σπάνια και καλοσυντηρημένα μοντέλα, αποτελούν αξιόλογα δείγματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κύριος σκοπός του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδας (με διακριτικό τίτλο ΣΙΣΟΕ), είναι, διατηρώντας την ανεξαρτησία του από τοπικές ομοσπονδίες και λέσχες, αφενός να προασπίζει τα συμφέροντα των ιδιοκτητών Ι.Ο., παρεμβαίνοντας συμβουλευτικά προς τις Αρχές, Λέσχες, Ομοσπονδίες κ.ά., διατυπώνοντας τις συλλογικές απόψεις των Μελών και αφετέρου να προάγει την ανάδειξη και προβολή των Ι.Ο. ως αντικειμένων πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς.

Στην Ιδρυτική Συνέλευση του ΣΙΣΟΕ συζητήθηκαν οι στόχοι, η ονομασία και άλλα διαδικαστικά θέματα, ενώ την Ιδρυτική Πράξη υπέγραψαν ήδη περί τα 40 Μέλη. Την προσωρινή διοικούσα επιτροπή απαρτίζουν οι: Βύρων Εμμ. Ρηγινός Πρόεδρος, Ανδρέας Καροτσιέρης Αντιπρόεδρος, Λεωνίδας Μπαλτατζής Ταμίας, Μιχάλης Λυκάκης Γενικός Γραμματέας, Κωνσταντίνος Κατσίγιαννης Μέλος & Νομικός Σύμβουλος, Βασίλης Ποριτσάνο  Μέλος & Δημόσιες Σχέσεις και ο Βασίλης Χαρίτος Μέλος & Υπεύθυνος Τύπου.

Ο Αλέκος Βαζαίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Ειδικού Συμβούλου του Σωματείου.

Κατά την πρώτη του Συνεδρίαση της Τρίτης 8/10/19 το Δ.Σ. ανέθεσε τους ρόλους των μελών του, ενώ συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών για το Καταστατικό και την άμεση υποβολή των εγγράφων για την έγκριση στο Ειρηνοδικείο.

Σύντομα θα προσδιοριστούν οι προτεραιότητες του ΣΙΣΟΕ, εν όψη των καθημερινών εξελίξεων στο χώρο των Ιστορικών Οχημάτων.

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο δημοσιότητας Βασίλη Χαρίτο (vassilis.haritos@gmail.com κινητό τηλ. 6978 332160) ή/και με τον  Πρόεδρο Βύρωνα Ρηγινό (byron66@me.com κινητό τηλ. 6945 930303).

▶️ και προς το: Σωματείο Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδας (ΣΙΣΟΕ)

Ιωλκού 4Β,  132 34 Νέα Ιωνία, Αττική, 📞 /📠: +30 210 277 7317 |📲 +30 6945 930303

📧 info@sisoe.org | www.facebook.com/sisoe.org/ | https://sisoe.org/

Στιγμιότυπο από την Ιδρυτική Συνέλευση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος-ΣΙΣΟΕ

Στιγμιότυπο από την Ιδρυτική Συνέλευση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος-ΣΙΣΟΕ

🚩 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ:


 

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις Γενικές Συνελευσεις Νέα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Νέα Ιωνία σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, όλοι οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι ενήλικες, αφού συγκεντρώθηκαν, στο γραφείο που βρίσκεται επί της οδού  Ιωλκού, Αρ. 4Β, Τ.Κ. 132 34, με σκοπό την ίδρυση μη κερδοσκοπικού σωματείου και έχοντας τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και γενικά η σωματειακή νομοθεσία, ομόφωνα αποφάσισαν τα κατωτέρω:

 1. Ιδρύουν Σωματείο με την επωνυμία«Σωματείο Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος» και με διακριτικό τίτλο «ΣΙΣΟΕ», που στα Αγγλικά θα αποδίδεται ως «GREEK OWNERS OF HISTORIC VEHICLES SOCIETY» και με διακριτικό τίτλο «SISOE», που έχει σκοπό τα όσα αναφέρονται στο Καταστατικό. Έδρα του Σωματείου ορίστηκε ο Δήμος Νέας Ιωνίας (επί της οδού Ιωλκού Αρ. 4Β). Η έδρα του Σωματείου  δύναται να μεταφερθεί οπουδήποτε εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Ψηφίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα το Καταστατικό το οποίο φέρει σημερινή ημερομηνία και αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα, το οποίο υπέγραψαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Αστικού Κώδικα.
 3. Εκλέγουν παμψηφεί επταμελή διοικούσα επιτροπή στην οποία αναθέτουν να φροντίσει για τη νομιμοποίηση του Σωματείου και να συγκαλέσει την Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό.
 4. Τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι:
  1. Βύρων Εμμ. Ρηγινός, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής
  2. Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης, κατοίκου Αθήνας
  3. Ανδρέας Καροτσιέρης κατοίκου Πόρτο Ράφτη Αττικής
  4. Λεωνίδας Μπαλτατζής, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής
  5. Βασίλης Ποριτσάνο, κατοίκου Βουλιαγμένης Αττικής
  6. Μιχάλης Λυκάκης, κατοίκου Δροσιάς Αττικής
  7. Βασίλης Χαρίτος, κατοίκου Βούλας Αττικής.
Στιγμιότυπο από την Ιδρυτική Συνέλευση του νέου Σωματείου. (Photo: Alexander Coressis)