Θέσεις & προτάσεις του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος-ΣΙΣΟΕ επί του Νομοσχεδίου 2021 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που αφορά και τα Ιστορικά Οχήματα (Ι.Ο.)

Θέσεις & προτάσεις του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος-ΣΙΣΟΕ επί του Νομοσχεδίου 2021 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που αφορά και τα Ιστορικά Οχήματα (Ι.Ο.)με τίτλο: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων – ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία»

Νέα Ιωνία, 31/05/2021. Πάγια θέση του ΣΙΣΟΕ είναι ότι τα Ι.Ο. αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένα αγαθά της παγκόσμια πολιτιστικής–βιομηχανικής-κληρονομιάς, σύμφωνα και με τη «Χάρτα του Τορίνο» της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Αυτοκινήτων-ΔΟΠΑ/FIVA υπό την αιγίδα της UNESCO. 

 • Το Ι.Ο. συνεπώς είναι ένα πολύ διαφορετικό αγαθό και όχι απλά ένα μέσο αυτοκινούμενης μετακίνησης. 
 • Στις περισσότερες χώρες με παράδοση στα Ι.Ο. όπως οι Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ κ.ο.κ.) ο χώρος των Ι.Ο. αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα με σημαντικό αποτύπωμα στις Εθνικές τους  Οικονομίες.
 • Το οικοσύστημα αυτό αποτελείται από αγοραπωλησίες Ι.Ο., Λέσχες Ι.Ο., Συλλογές και Μουσεία, επισκευές/συντηρήσεις, Αγωνιστικές & άλλες Εκδηλώσεις, εκπαίδευση απασχολουμένων, συμμετοχή στον τουριστικό τομέα με διεθνείς & εγχώριες Περιηγήσεις, με την δημιουργία ουσιαστικών εσόδων για τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τους χώρους Εστίασης κ.λπ. 
 • Γεγονότα που θα έπρεπε να ληφθούν σαν παράδειγμα και στη δική μας περίπτωση, η οποία ειδικότερα τούτη την κρίσιμη περιόδο εξόδου από την μεγάλη διεθνή περιπέτεια της Πανδημίας του #COVID19, όχι μόνο έχει μεγάλες ανάγκες τόνωσης, αλλά προσβλέπει σε εξίσου μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.     

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις ιδανικές συνθήκες που υφίστανται στη χώρα μας (εύκρατο κλίμα, πολιτιστική κληρονομιά, τουριστικά αξιοθέατα, Αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.) ο ΣΙΣΟΕ θεωρεί ότι τα Ι.Ο. μπορούν να αποτελέσουν για την Ελλάδα σημαντικό πόλο ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας.

Θέσεις και σκεπτικό του ΣΙΣΟΕ για τα Ι.Ο.

Η σωστή αντιμετώπιση και ρύθμιση των θεμάτων των Ι.Ο. θα έπρεπε πρωταρχικά να βασίζεται σε εις βάθος Μελέτη του χώρου των Ι.Ο. και πως αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη μοχλό Ανάπτυξης για την Εθνική Οικονομία. Εδώ το Νομοσχέδιο προς διαβούλευση: http://www.opengov.gr/yme/?p=4686 Από  όσα είναι γνωστά στον ΣΙΣΟΕ, τέτοια Μελέτη δεν υφίσταται, ούτε έχει κοινοποιηθεί από πλευράς Υπουργείου Μεταφορών κάποια Έκθεση που να παρουσιάζει το σκεπτικό επί του οποίου βασίστηκε το ΥΜΕ για τη σύνταξη του Νομοσχεδίου, πέρα από γενικότητες και ευχολόγια που διατυπώνονται εδώ: http://www.opengov.gr/yme/wp-content/uploads/downloads/2021/05/ΑΣΥΡ_-Οδηγώντας-με-ασφάλεια.pdf οπως π.χ. σε αυτά τα αποσπάσματα:

⚠️ Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

6.Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων

Χ

Εδώ ορθά ανφέρονται ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ που θα έπρεπε να συν-διατυπώσουν θέσεις και απόψεις. Ολα αυτά θα αφεθούν για ένταξη απο τις Ν Υπουργικές Αποφάσεις;

 1. Παιδείας & Θρησκευμάτων  
 2. Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 3. Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 4. Υπουργείου Εξωτερικών.
 5. Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
 6. Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
 7.  Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, 
 8. Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
 9. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
 10. Υπουργείου Τουρισμού.

Η έλλειψη αυτή περιορίζει την άσκηση εποικοδομητικής κριτικής επί του Ν/Σ, το οποίο εμφανίζετε να προσεγγίζει τα Ι.Ο. από καθαρά διαχειριστικής και δημοσιονομικής σκοπιάς λειτουργίας της κυκλοφορίας τους. 

 1. Κατά τον ΣΙΣΟΕ η προσέγγιση του  χώρου των Ι.Ο. θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σύνθετη δεδομένου ότι ο χώρος αυτός εμπλέκει δυνητικά σειρά τομέων της Οικονομίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω και συνεπώς θα έπρεπε να εμπλέκει τα αντίστοιχα Υπουργεία όπως Ανάπτυξης, Παιδείας, Τουρισμού, Οικονομίας, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να έχει λόγω αντικειμένου τον πρωταρχικό λόγο και ευρύτερη εποπτεία επί των Ι.Ο. 
 2. Το δε Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να καλείται να ρυθμίσει τα της κυκλοφορίας των Ι.Ο., όχι αυτόνομα αλλά σε συνάρτηση με τους ευρύτερους στόχους που θα ετίθεντο προηγουμένως από τα άλλα συν-αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες. 
 3. Ως εκ τούτου ο ΣΙΣΟΕ θεωρεί ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι περιορισμένουβεληνεκούς καθόσον ρυθμίζουν «το δέντρο» και όχι «το δάσος». Αντίστοιχα περιορισμένου εύρους είναι αναγκαστικά και η κριτική επί του Ν/Σ, περιοριζόμενη στις προτεινόμενες ρυθμίσεις και μόνο, οι οποίες και παρουσιάζονται κατωτέρω.
 1. Εμφορούμενος από θετικό πνεύμα κριτικής, πάντα με τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται εδώ, ο ΣΙΣΟΕ θεωρεί ότι το Ν/Σ είναι ένα πρώτο βήμα για την επίσημη αναγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας των Ι.Ο. και της αξίας τους. 
 2. Πλην όμως, η έλλειψη Μελέτης του χώρου των Ι.Ο. και η ασάφεια στο Ν/Σ σε σωρεία σοβαρών ζητημάτων των Ι.Ο. και της σημερινής τους πραγματικότητας καθώς και η παραπομπή στο μέλλον της ρύθμισης των ζητημάτων αυτών μέσω πολλαπλών Υπουργικών Αποφάσεων, καθιστά το Ν/Σ κυριολεκτικά «δίκοπο μαχαίρι», καθόσον ανάλογα με τις μελλοντικές ρυθμίσεις που θα προκύψουν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκρηκτική ανάπτυξη του χώρου, επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα Ι.Ο., ή αντιθέτως να αποτελέσει «ταφόπλακα» για αυτά.
 3. Σε αντιδιαστολή της δίκης μας μιζέριας και έλλειψης Οραματικής αλλά και Πραγματιστικής προσέγγισης στο θέμα, έχουμε την χαρά και τιμή να παραθέσουμε μια διεξοδική μελέτη από τη χώρα του #Brexit , που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2020 από την οργάνωση www.hero-era.com  & https://heroevents.eu/article/something-is-stirring/

Αξίζει να διαβαστεί και διαχυθεί προς κάθε ενδιαφέρομενο σχετικά με το «Κίνημα των Ιστορικών Οχημάτων»

https://www.herostore.eu/historic-motoring-impact-study.html

https://www.classicandsportscar.com/news/new-classic-car-industry-body-launches

https://www.standard.co.uk/business/classic-car-green-ps18-3-billion-industry-cebr-heroera-b318071.html

Ακολουθούν επί μέρους παρατηρήσεις/προτάσεις του ΣΙΣΟΕ επί των άρθρων του Νομοσχεδίου:

____________________________________________________   

 Υπό Επεξεργασία…

 

 

Classics & Supercars!

-Οδηγικές εμπειρίες σε βουνό και θάλασσα…

Το απόλυτο Classic μια Mercedes-Benz 300SL

-Απολαυστικές διαδρομές σε Μπράλο και Καμμένα Βούρλα με τους φίλους του ΣΙΣΟΕ.

A Ferrari Supercar

-Ιστορικά και Supercars για πρώτη φορά μαζί σε ένα τριήμερο event γεμάτο καλλονές, μυρωδιές, ήχους και πολύ διασκέδαση.

Το ιδανικό σημείο για ένα Πικ-νικ μέσα από «Ακροπολική» Ειδική Διαδρομή!

-Ένα ΠΣΚ (11/12/13 Ιουνίου) παρέα με το χθες και το σήμερα της αυτοκίνησης.   


Επί τέλους έφτασε η στιγμή για να ξαναβρεθούμε και να χαρούμε τα Ιστορικά μας Οχήματα που έμειναν κλεισμένα στα Γκαράζ για μεγάλο διάστημα λόγω του #COVID19…

Έτσι ξεκινάμε την νεα σαιζόν με μια ευχάριστη οδηγική αλλά και παρεΐστικη εκδήλωση / εκδρομή με εκκίνηση την Παρασκευή 11/06/21 και κατεύθυνση προς τον Μπράλο, όπου μέσα από «Ακροπολικές» διαδρομές θα καταλήξουμε στη πανέμορφη Λίμνη Νευρόπολης όπου θα καταστρώσουμε τις κουβέρτες μας για ένα αξέχαστο Πικ-Νικ ✅

 Περιορισμός συμμετοχών για το πρώτο αυτό σκέλος σε 11 πληρώματα που θα καταλύσουν στο  www.metohi-chalet.gr/el

Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος και συμμετοχών θα βρεθεί και δεύτερο κατάλυμα στην περιοχή 爛

❗️Για τους λόγους αυτούς ΟΣΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ την συμμετοχή τους. Ισχύει πάντα το “First come/First served”

Continue reading “Classics & Supercars!”

Ο #ΣΙΣΟΕ & ο #ΣΦΚ επισκέπτονται στα Μελίσια το Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού

Γεια σας Μέλη & φίλοι των δυο Σωματείων που φέτος ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα ακόμα Καλό Σκοπό, αψηφώντας τις όποιες δυσκολίες της περιόδου.

Ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Χ.τ.Π., Κ. Γιαννόπουλο, θα κάνουμε μια παρέλαση με το πολύ 10 Ιστορικά Οχήματα την Κυριακή 3/1/21. Ώρα συνάντησης 10:00 στην έδρα του ΣΙΣΟΕ, εκκίνηση στις 10:30 άφιξη στο Σπίτι των Μελισσίων 11:00. Δείτε εδώ σχετικά με τις λεπτομέρειες της δράσης μας: https://sisoe.org/2020/12/22/kanena-paidi-horis-doro-afraid-ta-dyskola-xristougenna/

Ένας ακόμα σκοπός της δράσης μας είναι η διάδοση στα παιδιά «της Αγάπης για τα Ιστορικά Οχήματα» 🧑‍🔧👩‍🏭👐🤞
Η συγκέντρωση ειδών και το πακετάρισμα «Για τα παιδιά ρε γ____ο» συνεχίζεται 👌🇬🇷👏🎁🎄💝

Επισυνάπτονται οι Ανάγκες του Σπιτιού στο Μαρούσι. που είναι πιο μεγάλες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε τρόφιμα, μπορείτε να δώσετε τηλεφωνική παραγγελία στο ΟΚ Μάρκετ της οδού Αγ. Τρύφωνος 10, 14562 Κηφισιά, σε τιμές χονδρικής. Τηλ. 21 1182 7054 και 694 5552800 Δημήτρης Μπέης. Οι παραγγελίες σας θα παραληφθούν από εμάς μέχρι το Σάββατο το απόγευμα 2/1/21. Μια εξυπηρέτηση τύπου Autopilot για όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν αυτές τις μέρες.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι ΜΠΟΡΕΊ ο κάθε ενδιαφερόμενος για αγορές από το ΟΚ Market της Κηφισιάς, τροφίμων και άλλων σχετικών με τις ανάγκες του Χ.τ.Π., να καταβάλλει ένα ποσό [μικρό ή μεγάλο] είτε με Μετρητά ή με κατάθεση στην ALPHABANK IBAN: GR68 0140 3400 3400 0231 0003 270 , Δικαιούχος Ρηγινός  Βύρων Εμμανουήλ. Αιτιολογία: ΣΙΣΟΕ-ΧτΠ-ΟΚ.

Ή μέσω PayPal με κλικ εδώ: https://www.paypal.me/briginos

 • Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή με το Ι.Ο. σας, επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ στο 6945930303
 • Σε περίπτωση που έχετε συγκεντρώσει ρούχα ή οτιδήποτε άλλο από τη λίστα αναγκών μπορείτε είτε να τα φέρετε στην Ιωλκού 4Β, ή και το πρωί της Κυριακής το αργότερο μέχρι τις 10:00.

Τέλος ο Καιρός: αναμένεται να είναι σχετικά καλός, με σύννεφα, μικρή πιθανότητα βροχής και θερμοκρασία για την Κυριακή 3/1/21 από 15°C το πρωί μέχρι 18°C το μεσημέρι 12:00

Διευκρίνιση για την Κυριακή: Έχουμε φροντίσει για όλα τα Αντί Covid-19 μέτρα. Θα είμαστε σε προαύλιο χώρο, με μάσκες και τηρώντας τις αποστάσεις. Δεν θα έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά του Σπιτιού στα Μελίσσια.
Εντολή Πρόεδρων‼️Ο

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με την επίσκεψη στο Χαμόγελο του Παιδιού

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ‼️

Προσοχή: 🆘 η εκδήλωση μας της 3/1/21 αναβλήθηκε κατόπιν συνεννόησης με τον Κώστα Γιαννόπουλο, Πρόεδρο του #Χαμογελο.

Συμφωνήσαμε να εναρμονιστούμε με την απόφαση της πολιτείας, περί ενισχυμένου Lockdown, να μην είμαστε προκλητικοί, ούτε να φέρουμε κάποιους σε δύσκολη θέση 😉 κ.λπ.

🟢 Συνεπώς: Η συνάντηση μας ανανεώνεται για την μέθ´ επομένη Κυριακή 24/01/21, ίδιες ώρες και σημείο αναχώρησης.

Παρακαλούμε να το διαδώσετε σε φίλους & γνωστούς σας.
Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,
Βύρων

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟ αυτά τα δύσκολα Χριστούγεννα 2020

Αγαπητά μας Μέλη και φίλοι,

Με αφορμή τη φωτεινή γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης, των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 2021, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα παιδιά της ΜΚΟ «Το Χαμόγελου του Παιδιού», μας έχουν απόλυτη ανάγκη. Για τους προφανείς λόγους αυτούς…

▶️ Για μια ακόμη φορά σάς καλούμε κοντά μας ώστε ΟΛΟΙ μαζί να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους και να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε παιδιού αυτά τα Χριστούγεννα.

Το λογότυπο του #ΣΙΣΟΕ #SISOE
Το λογότυπο του #sfkeas

Οι σύλλογοι μας πρεσβεύουν τις κλασσικές αξίες φίλιας, αναβίωσης της ιστορίας και εκτίμησης του φυσικού πλούτου μας. Έτσι λοιπόν το Σωματείο Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος #ΣΙΣΟΕ / #SISOE.ORG & ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΑΣ #SFKEAS.GR, με κοινό Πρόεδρο τον Βύρωνα Ρηγινό, αποφασίσαμε για φέτος όλες μας οι ενέργειες να προσανατολιστούν στα παιδιά, χωρίς χορούς, χωρίς εκδρομές, χωρίς ημερολόγια, χωρίς λοταρίες και δείπνα.

Το ποσό που πιθανόν να διαθέταμε για όλα αυτά, ή και πολύ λιγότερα,  θα τα προσφέρουμε ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Κατόπιν επικοινωνίας μας με τους αρμόδιους του ΧτΠ οι ανάγκες των παιδιών είναι: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΕΣΩΡΟΥΧΑ,  ΚΑΛΤΣΕΣ (και στην ανάγκη  μεταχειρισμένα ρούχα, αλλά πλυμένα) και υπολογιστές, tablets & smart phones, (καινούργια ή/και μεταχειρισμένα σε λειτουργική κατάσταση). 

Τέλος αναφέρουμε ότι η έκκληση μας για την στήριξη του Χαμόγελου θα έχει διάρκεια μέχρι 

Κατόπιν επικοινωνίας μας με τους αρμόδιους του ΧτΠ οι ανάγκες των παιδιών είναι: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΕΣΩΡΟΥΧΑ,  ΚΑΛΤΣΕΣ (και στην ανάγκη  μεταχειρισμένα ρούχα, αλλά πλυμένα) και υπολογιστές, tablets & smart phones, (καινούργια ή/και μεταχειρισμένα σε λειτουργική κατάσταση). 

Τέλος αναφέρουμε ότι η έκκληση μας για την στήριξη του Χαμόγελου θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της χρονιάς. ΜΠΟΡΕΙ ο κάθε ενδιαφερόμενος να καταβάλλει ένα ποσό [μικρό ή μεγάλο] είτε με Μετρητά ή με κατάθεση εδώ :

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ IBAN: GR4201404410441002101062962 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ441-00-2101-062962 ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK Και τα στοιχεία PayPal: https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=7FUCFV5EABX8J

Εναλλακτικά επίσης στην ALPHABANK IBAN: GR68 0140 3400 3400 0231 0003 270 , Δικαιούχος Ρηγινός Βύρων Εμμανουήλ. Αιτιολογία: ΣΙΣΟΕ-ΧτΠ-2020. Ή μέσω PayPal με κλικ εδώ: https://www.paypal.me/briginos

ℹ️ Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας, στο 210-8086235 ή στο 6945 930303. Ή με το Χ.τ.Π. στο 210-3306140 ή στο 1140, για να λάβετε την απόδειξη είσπραξης δωρεάς.

Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε ένα ποσό (μικρό ή μεγάλο), ειδικά αυτή την περίοδο των εορτών 🙏 Πιστέψτε μας, τα παιδάκια του Χ.τ.Π. θα το εκτιμήσουν πολύ περισσότερο από την μικρή δίκη μας χαρά της προσφοράς ❗️✅👏🎅🏻

▶️ O Τόπος συγκέντρωσης των ειδών ή χρημάτων που ο καθένας είναι πρόθυμος να προσφέρει για τον Προ-Χριστουγεννιάτικο ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΣΚΟΠΟ, 🎄 θα πραγματοποιείται στο εντευκτήριο του ΣΙΣΟΕ Οδός Ιωλκού 4Β, 13234 Νέα Ιωνία, Google Map: http://goo.gl/maps/s72Ib  από το Π-Σ 19–20/12 καθώς και από την Τρίτη 22 και Τετάρτη 23/12/2020, και από την Δευτέρα 28 μέχρι την Τετάρτη 30/12/2020 και ώρες από 17:00 – 20:00.
ℹ️ Πληροφορίες και ο απαραίτητος συντονισμός για το Ραντεβού σας: στο τηλ. 6973 795730 Λίζα Μορφονιού.

Σας ευχαριστούμε και σας στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας για Υγεία & Αγάπη για τα Χριστούγεννα και τη νέα χρόνια των 200 ετών από την επανάσταση του 1821. 

Συμπληρωματικά από την ιστοσελίδα:   «Το Χαμόγελο του Παιδιού» https://www.hamogelo.gr/gr/el/stirikste-mas/ με τα 25 χρόνια που βρίσκεται στο πλευρό κάθε παιδιού και της οικογένειας του, προσφέροντας λύσεις και καλύπτοντας ανάγκες στα πεδία της Υγείας, της Βίας, των Εξαφανίσεων αλλά και της Φτώχειας. Διαχρονικά στο πλευρό του ΧτΠ βρίσκονται εταιρείες και ιδιώτες που εξασφαλίζουν την επόμενη ημέρα για τον Οργανισμό. Ωστόσο, οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε διαταράσσουν την καθημερινότητά ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του Οργανισμού να γίνονται ακόμα πιο απαραίτητες ενώ οι πόροι σχεδόν έχουν παγώσει από τον περασμένο Μάρτιο.

Επισυνάπτουμε υλικό από την περσινή ενέργεια του #SISOE στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ κατά την οποία συμμετείχαν πάνω από 30 πληρώματα Μελών του Σωματείου.
30A8361FA976

▶️❗️Σύνδεσμος φωτογραφικού υλικού: μπορείτε να δείτε και να μεταφορτώσετε (download) φωτο ή βίντεο στο κοινό άλμπουμ που δημιουργήσαμε. Προσοχή ❗️μας παρακάλεσαν από το Χαμόγελο όπως μη αναρτούμε φωτο που να φαίνονται τα πρόσωπα των ανηλίκων παιδιών❗️😉 Photo & Video credits: SISOE . Πρόσβαση με κλικ εδώ : www.icloud.com/sharedalbum/#B1353qWtHvjCvn

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους των Δ.Σ. του #SFKEAS.GR & #SISOE.ORG

Βύρων Ε. Ρηγινός,

Πρόεδρος ΣΦΚ & ΣΙΣΟΕ

Υποβολή προτάσεων επι των ρυθμίσεων του Υ-ΥΜΕ σε μελλοντικό σχέδιο νόμου περι Ιστορικών Οχημάτων

Παρακολουθήστε το ρεζουμε «της συνάντησης της Νέας Ιωνίας Τρίτη και 13 Οκτωβρίου 2020»

Αθήνα, 16/10/2020

Προς το: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών,

Υπ’ όψη:

 1. κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών και
 2. κ. Δημητρίου Μαρίτσα, Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Σχετ: Μήνυμα σας 6 Oct 2020, at 4:38 PM, Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών <yfyp@yme.gov.gr>

Καλησπέρα σας,

Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να Συνυποβάλλουμε Όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τα Ιστορικά Οχήματα στην Ελλάδα [πλην της ΟΜΑΕ που σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης, ήδη έστειλε προτάσεις «παραπλήσιες με τις δικές μας» και της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, που αν και προσκλήθηκε εγγράφως και προφορικά να συμμετάσχει στη διαβούλευση μας, αρνήθηκε], στους οποίους απευθύνατε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων επί των ρυθμίσεων που επιθυμείτε να ενσωματώσετε σε μελλοντικό σχέδιο νόμου περί των Ιστορικών Οχημάτων.

Μας ζητήσατε την παροχή εκ μέρους μας προτάσεων και παρατηρήσεων επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέχρι τις 16/10/2020. Ακολουθούν οι προτάσεις μας μαζί με ένα εισαγωγικό προοίμιο.

Προοίμιο περί Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος

 Σήμερα είναι μια Σημαντική ημέρα για το «Κίνημα των Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος».

Οι προτάσεις που ακολουθούν αποτελούν προϊόν συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς: ΕΟΟΕ, ΑΜΟΤΟΕ/ΜΟΤΟΕ, HATSE, Α.Π.Π.Λ.Ε. & ΣΙΣΟΕ. [Ενδεχομένως να λάβετε ισάριθμες προτάσεις από τον κάθε φορέα χωριστά, με τυχόν μικρές αποκλίσεις ή/και προσθήκες].

Να τονίσουμε ότι η εκτιμώμενη δύναμη σε ιδιοκτήτες Ιστορικών Οχημάτων που αντιπροσωπεύονται από τους άνω φορείς ανέρχεται σε 10.000. Συγχρόνως έχουν συγκεραστεί απόψεις και καλές/ορθολογικές πρακτικές, από την πολύχρονη σχέση των Διοικήσεων των φορέων με τις διεθνείς ομοσπονδίες FIVA, FIA & FIM!

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να περιληφθεί Εισαγωγή στο Νόμο που θα ορίζει τους στόχους του Νόμου, όπως:

• Την προστασία των Ιστορικών Οχημάτων σαν διεθνώς αναγνωρισμένων αντικειμένων της παγκόσμιας βιομηχανικής κληρονομίας. Ο σύνδεσμος που ακολουθεί, με κλικ, οδηγεί στην Ελληνική έκδοση του κειμένου_ «Μανφέστου» την γνωστή (Χάρτα του Τορίνο -Charter of Turin),

• Την ανάπτυξη του κλάδου των Ιστορικών Οχημάτων και όλων των υποκλάδων που αυτός περιλαμβάνει προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας,

• Την έμπρακτη υποβοήθηση των ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων στην διατήρηση των Ι.Ο. σαν αντικειμένων της παγκόσμιας βιομηχανικής κληρονομίας, θέμα που αντικατοπτρίζουν οι προτάσεις μας.

Η συντακτική Ομάδα ΣΙΣΟΕ: Αλέξανδρος Βαζαίος, Κωσταντίνος Κατσιγιάννης & Βύρων Ρηγινός.

Ακολουθουν οι προτάσεις μας, ενώ παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είτε εγγράφως ή κατόπιν συνάντησης εκπροσώπων μας μαζί σας :

Ι. Χαρακτηρισμός ενός οχήματος ως Όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος

• Βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά από φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο. για οχήματα τουλάχιστον 30 ετών, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν.

• Οι άνω φορείς χορηγούν κάθε 5 χρόνια πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

> Προτείνουμε όπως η εν λόγω βεβαίωση να χορηγείται αποκλειστικά από φορείς και μέλη που εκπροσωπούν στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο.

Continue reading “Υποβολή προτάσεων επι των ρυθμίσεων του Υ-ΥΜΕ σε μελλοντικό σχέδιο νόμου περι Ιστορικών Οχημάτων”