Skip to content

Θέσεις & προτάσεις του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος-ΣΙΣΟΕ επί του Νομοσχεδίου 2021 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που αφορά και τα Ιστορικά Οχήματα (Ι.Ο.)

Θέσεις & προτάσεις του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος-ΣΙΣΟΕ επί του Νομοσχεδίου 2021 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που αφορά και τα Ιστορικά Οχήματα (Ι.Ο.)με τίτλο: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων – ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία»

Νέα Ιωνία, 31/05/2021. Πάγια θέση του ΣΙΣΟΕ είναι ότι τα Ι.Ο. αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένα αγαθά της παγκόσμια πολιτιστικής–βιομηχανικής-κληρονομιάς, σύμφωνα και με τη «Χάρτα του Τορίνο» της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Αυτοκινήτων-ΔΟΠΑ/FIVA υπό την αιγίδα της UNESCO. 

 • Το Ι.Ο. συνεπώς είναι ένα πολύ διαφορετικό αγαθό και όχι απλά ένα μέσο αυτοκινούμενης μετακίνησης. 
 • Στις περισσότερες χώρες με παράδοση στα Ι.Ο. όπως οι Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ κ.ο.κ.) ο χώρος των Ι.Ο. αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα με σημαντικό αποτύπωμα στις Εθνικές τους  Οικονομίες.
 • Το οικοσύστημα αυτό αποτελείται από αγοραπωλησίες Ι.Ο., Λέσχες Ι.Ο., Συλλογές και Μουσεία, επισκευές/συντηρήσεις, Αγωνιστικές & άλλες Εκδηλώσεις, εκπαίδευση απασχολουμένων, συμμετοχή στον τουριστικό τομέα με διεθνείς & εγχώριες Περιηγήσεις, με την δημιουργία ουσιαστικών εσόδων για τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τους χώρους Εστίασης κ.λπ. 
 • Γεγονότα που θα έπρεπε να ληφθούν σαν παράδειγμα και στη δική μας περίπτωση, η οποία ειδικότερα τούτη την κρίσιμη περιόδο εξόδου από την μεγάλη διεθνή περιπέτεια της Πανδημίας του #COVID19, όχι μόνο έχει μεγάλες ανάγκες τόνωσης, αλλά προσβλέπει σε εξίσου μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.     

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις ιδανικές συνθήκες που υφίστανται στη χώρα μας (εύκρατο κλίμα, πολιτιστική κληρονομιά, τουριστικά αξιοθέατα, Αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.) ο ΣΙΣΟΕ θεωρεί ότι τα Ι.Ο. μπορούν να αποτελέσουν για την Ελλάδα σημαντικό πόλο ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας.

Θέσεις και σκεπτικό του ΣΙΣΟΕ για τα Ι.Ο.

Η σωστή αντιμετώπιση και ρύθμιση των θεμάτων των Ι.Ο. θα έπρεπε πρωταρχικά να βασίζεται σε εις βάθος Μελέτη του χώρου των Ι.Ο. και πως αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη μοχλό Ανάπτυξης για την Εθνική Οικονομία. Εδώ το Νομοσχέδιο προς διαβούλευση: http://www.opengov.gr/yme/?p=4686 Από  όσα είναι γνωστά στον ΣΙΣΟΕ, τέτοια Μελέτη δεν υφίσταται, ούτε έχει κοινοποιηθεί από πλευράς Υπουργείου Μεταφορών κάποια Έκθεση που να παρουσιάζει το σκεπτικό επί του οποίου βασίστηκε το ΥΜΕ για τη σύνταξη του Νομοσχεδίου, πέρα από γενικότητες και ευχολόγια που διατυπώνονται εδώ: http://www.opengov.gr/yme/wp-content/uploads/downloads/2021/05/ΑΣΥΡ_-Οδηγώντας-με-ασφάλεια.pdf οπως π.χ. σε αυτά τα αποσπάσματα:

⚠️ Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

6.Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων

Χ

Εδώ ορθά ανφέρονται ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ που θα έπρεπε να συν-διατυπώσουν θέσεις και απόψεις. Ολα αυτά θα αφεθούν για ένταξη απο τις Ν Υπουργικές Αποφάσεις;

 1. Παιδείας & Θρησκευμάτων  
 2. Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 3. Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 4. Υπουργείου Εξωτερικών.
 5. Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
 6. Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
 7.  Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, 
 8. Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
 9. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
 10. Υπουργείου Τουρισμού.

Η έλλειψη αυτή περιορίζει την άσκηση εποικοδομητικής κριτικής επί του Ν/Σ, το οποίο εμφανίζετε να προσεγγίζει τα Ι.Ο. από καθαρά διαχειριστικής και δημοσιονομικής σκοπιάς λειτουργίας της κυκλοφορίας τους. 

 1. Κατά τον ΣΙΣΟΕ η προσέγγιση του  χώρου των Ι.Ο. θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σύνθετη δεδομένου ότι ο χώρος αυτός εμπλέκει δυνητικά σειρά τομέων της Οικονομίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω και συνεπώς θα έπρεπε να εμπλέκει τα αντίστοιχα Υπουργεία όπως Ανάπτυξης, Παιδείας, Τουρισμού, Οικονομίας, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να έχει λόγω αντικειμένου τον πρωταρχικό λόγο και ευρύτερη εποπτεία επί των Ι.Ο. 
 2. Το δε Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να καλείται να ρυθμίσει τα της κυκλοφορίας των Ι.Ο., όχι αυτόνομα αλλά σε συνάρτηση με τους ευρύτερους στόχους που θα ετίθεντο προηγουμένως από τα άλλα συν-αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες. 
 3. Ως εκ τούτου ο ΣΙΣΟΕ θεωρεί ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι περιορισμένουβεληνεκούς καθόσον ρυθμίζουν «το δέντρο» και όχι «το δάσος». Αντίστοιχα περιορισμένου εύρους είναι αναγκαστικά και η κριτική επί του Ν/Σ, περιοριζόμενη στις προτεινόμενες ρυθμίσεις και μόνο, οι οποίες και παρουσιάζονται κατωτέρω.
 1. Εμφορούμενος από θετικό πνεύμα κριτικής, πάντα με τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται εδώ, ο ΣΙΣΟΕ θεωρεί ότι το Ν/Σ είναι ένα πρώτο βήμα για την επίσημη αναγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας των Ι.Ο. και της αξίας τους. 
 2. Πλην όμως, η έλλειψη Μελέτης του χώρου των Ι.Ο. και η ασάφεια στο Ν/Σ σε σωρεία σοβαρών ζητημάτων των Ι.Ο. και της σημερινής τους πραγματικότητας καθώς και η παραπομπή στο μέλλον της ρύθμισης των ζητημάτων αυτών μέσω πολλαπλών Υπουργικών Αποφάσεων, καθιστά το Ν/Σ κυριολεκτικά «δίκοπο μαχαίρι», καθόσον ανάλογα με τις μελλοντικές ρυθμίσεις που θα προκύψουν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκρηκτική ανάπτυξη του χώρου, επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα Ι.Ο., ή αντιθέτως να αποτελέσει «ταφόπλακα» για αυτά.
 3. Σε αντιδιαστολή της δίκης μας μιζέριας και έλλειψης Οραματικής αλλά και Πραγματιστικής προσέγγισης στο θέμα, έχουμε την χαρά και τιμή να παραθέσουμε μια διεξοδική μελέτη από τη χώρα του #Brexit , που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2020 από την οργάνωση www.hero-era.com  & https://heroevents.eu/article/something-is-stirring/

Αξίζει να διαβαστεί και διαχυθεί προς κάθε ενδιαφέρομενο σχετικά με το «Κίνημα των Ιστορικών Οχημάτων»

https://www.herostore.eu/historic-motoring-impact-study.html

https://www.classicandsportscar.com/news/new-classic-car-industry-body-launches

https://www.standard.co.uk/business/classic-car-green-ps18-3-billion-industry-cebr-heroera-b318071.html

Ακολουθούν επί μέρους παρατηρήσεις/προτάσεις του ΣΙΣΟΕ επί των άρθρων του Νομοσχεδίου:

____________________________________________________   

 Υπό Επεξεργασία…

 

 

Beracuda View All

https://www.facebook.com/riginos
https://twitter.com/briginos
http://www.flickr.com/byron.riginos
https://www.instagram.com/byronr/

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Αρέσει σε %d bloggers: