Skip to content

Υποβολή προτάσεων επι των ρυθμίσεων του Υ-ΥΜΕ σε μελλοντικό σχέδιο νόμου περι Ιστορικών Οχημάτων

Παρακολουθήστε το ρεζουμε «της συνάντησης της Νέας Ιωνίας Τρίτη και 13 Οκτωβρίου 2020»

Αθήνα, 16/10/2020

Προς το: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών,

Υπ’ όψη:

 1. κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών και
 2. κ. Δημητρίου Μαρίτσα, Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Σχετ: Μήνυμα σας 6 Oct 2020, at 4:38 PM, Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών <yfyp@yme.gov.gr>

Καλησπέρα σας,

Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να Συνυποβάλλουμε Όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τα Ιστορικά Οχήματα στην Ελλάδα [πλην της ΟΜΑΕ που σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης, ήδη έστειλε προτάσεις «παραπλήσιες με τις δικές μας» και της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, που αν και προσκλήθηκε εγγράφως και προφορικά να συμμετάσχει στη διαβούλευση μας, αρνήθηκε], στους οποίους απευθύνατε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων επί των ρυθμίσεων που επιθυμείτε να ενσωματώσετε σε μελλοντικό σχέδιο νόμου περί των Ιστορικών Οχημάτων.

Μας ζητήσατε την παροχή εκ μέρους μας προτάσεων και παρατηρήσεων επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέχρι τις 16/10/2020. Ακολουθούν οι προτάσεις μας μαζί με ένα εισαγωγικό προοίμιο.

Προοίμιο περί Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος

 Σήμερα είναι μια Σημαντική ημέρα για το «Κίνημα των Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος».

Οι προτάσεις που ακολουθούν αποτελούν προϊόν συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς: ΕΟΟΕ, ΑΜΟΤΟΕ/ΜΟΤΟΕ, HATSE, Α.Π.Π.Λ.Ε. & ΣΙΣΟΕ. [Ενδεχομένως να λάβετε ισάριθμες προτάσεις από τον κάθε φορέα χωριστά, με τυχόν μικρές αποκλίσεις ή/και προσθήκες].

Να τονίσουμε ότι η εκτιμώμενη δύναμη σε ιδιοκτήτες Ιστορικών Οχημάτων που αντιπροσωπεύονται από τους άνω φορείς ανέρχεται σε 10.000. Συγχρόνως έχουν συγκεραστεί απόψεις και καλές/ορθολογικές πρακτικές, από την πολύχρονη σχέση των Διοικήσεων των φορέων με τις διεθνείς ομοσπονδίες FIVA, FIA & FIM!

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να περιληφθεί Εισαγωγή στο Νόμο που θα ορίζει τους στόχους του Νόμου, όπως:

• Την προστασία των Ιστορικών Οχημάτων σαν διεθνώς αναγνωρισμένων αντικειμένων της παγκόσμιας βιομηχανικής κληρονομίας. Ο σύνδεσμος που ακολουθεί, με κλικ, οδηγεί στην Ελληνική έκδοση του κειμένου_ «Μανφέστου» την γνωστή (Χάρτα του Τορίνο -Charter of Turin),

• Την ανάπτυξη του κλάδου των Ιστορικών Οχημάτων και όλων των υποκλάδων που αυτός περιλαμβάνει προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας,

• Την έμπρακτη υποβοήθηση των ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων στην διατήρηση των Ι.Ο. σαν αντικειμένων της παγκόσμιας βιομηχανικής κληρονομίας, θέμα που αντικατοπτρίζουν οι προτάσεις μας.

Η συντακτική Ομάδα ΣΙΣΟΕ: Αλέξανδρος Βαζαίος, Κωσταντίνος Κατσιγιάννης & Βύρων Ρηγινός.

Ακολουθουν οι προτάσεις μας, ενώ παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είτε εγγράφως ή κατόπιν συνάντησης εκπροσώπων μας μαζί σας :

Ι. Χαρακτηρισμός ενός οχήματος ως Όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος

• Βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά από φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο. για οχήματα τουλάχιστον 30 ετών, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν.

• Οι άνω φορείς χορηγούν κάθε 5 χρόνια πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

> Προτείνουμε όπως η εν λόγω βεβαίωση να χορηγείται αποκλειστικά από φορείς και μέλη που εκπροσωπούν στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο.

ΙΙ. Χορήγηση  στοιχεΙων κυκλοφορΙας (Αδειας και πινακΙδων) Από τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών.
 1. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται:

• Βεβαίωση χαρακτηρισμού

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

• Τεχνικός έλεγχος οχήματος (πραγματοποιείται κάθε 1 έτος)

• Υποχρεωτική διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Καταβάλλεται τέλος έκδοσης αδείας και πινακίδων.

-> Θα θέλαμε να σχολιάσουμε/προτείνουμε επ’ αυτών τα εξής:

->Προτείνουμε την κατάργηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης μιας και η Βεβαίωση Χαρακτηρισμού και η σχετική διαδικασία για την έκδοση αυτής, καλύπτει πλήρως και την όποια πιστοποίηση ως προς την συμμόρφωση, άρα είναι εκ των ουκ άνευ.

->Όσο αφορά τον Τεχνικό Έλεγχο, αυτός δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε Κρατικά ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ μιας και όχι μόνο δεν κατέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να διενεργήσουν ελέγχους σε οχήματα 50 ή 60 ετών και πολλά άνω των 70 ετών, αλλά και με τον εξοπλισμό που διαθέτουν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκληθούν σοβαρές ζημίες σε πολλά ιστορικά οχήματα.

Προτείνουμε λοιπόν επιθεώρηση ανά 5ετια από την Τεχνική Επιτροπή του όποιου Φορέα δύναται να χορηγήσει την Βεβαίωση Χαρακτηρισμού μιας και μόνο η Τεχνική Επιτροπή των εν λόγω Φορέων είναι πλήρως καταρτισμένη και κατέχει τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω ιστορικών οχημάτων. Η επιθεώρηση αυτή θα οδηγεί στην έκδοση σχετικού «Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου Ιστορικού Οχήματος», με 5ετη ισχύ όπως προείπαμε και το οποίο θα έχει ισοδύναμη ισχύ με αυτή των δελτίων ΚΤΕΟ. Εάν κάποιο όχημα, κατόπιν ελέγχου από την Τροχαία βρεθεί με ληγμένο το εν λόγω δελτίο, θα του επιβάλλεται το σχετικό πρόστιμο του Κ.Ο.Κ, το οποίο που επιβάλλεται και στην περίπτωση του ληγμένου δελτίου ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση μεταβίβασης, δε θα απαιτείται το εν λόγω δελτίο να είναι σε ισχύ μιας και χιλιάδες από τα ιστορικά οχήματα είναι σε συνεχή φάση ανακατασκευής, ενώ τα περισσότερα εξ αυτών πωλούνται ημιπερατωμένα.

Δεν είναι λοιπόν λογικό να απαιτήσουμε ένας ιδιοκτήτης να πρέπει να ολοκληρώσει την ανακατασκευή και να περάσει τεχνικό έλεγχο πριν μπορέσει να διαθέσει ένα σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο. Επίσης, τα στατιστικά στοιχεία των Φορέων που συνυπογράφουν τις προτάσεις αυτές έχουν καταδείξει ότι από τα περίπου 15.000-18.000 οχήματα με ιστορικές πινακίδες, μόλις τα 1.500-2.000 δύνανται να κινηθούν. Αυτό είναι προφανές και από τα οχήματα που συμμετέχουν στις σχετικές εκδηλώσεις τα οποία στην πλειονότητα τους είναι συνεχώς τα ίδια. Όλα τα υπόλοιπα είναι στατικά κομμάτια, με απειροελάχιστη χρήση μιας και η ηλικία τους δεν επιτρέπει να κινηθούν στα σύγχρονα, υψηλών ταχυτήτων, οδικά δίκτυα. Άρα, ο ετήσιος έλεγχος δεν έχει απολύτως κανένα νόημα.

Όσο αφορά στην οριστική διαγραφή, προτείνουμε αυτή να πραγματοποιείται με την επιστροφή των ιστορικών πινακίδων του κάθε οχήματος στον Φορέα που τις εξέδωσε και ο οποίος θα χορηγεί στον ιδιοκτήτη «Βεβαίωση επιστροφής/καταστροφής ιστορικών πινακίδων». Η βεβαίωση αυτή μαζί με την σχετική Βεβαίωση Χαρακτηρισμού θα είναι αρκετή για την χορήγηση των νέων κρατικών Ιστορικών Πινακίδων και αρχικά, δεν θα απαιτείται και Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, με περίοδο χάριτος 2 ετών για την προσκόμιση του. Όπως προ-είπαμε, εκατοντάδες οχήματα είναι σε φάση ανακατασκευής και δεν δύνανται να υποστούν τεχνικό έλεγχο.

Όσα οχήματα εισαχθούν μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου, εκτός από την Βεβαίωση Χαρακτηρισμού, θα πρέπει να προσκομίζουν και τα σχετικά παραστατικά εκτελωνισμού προτού να τους χορηγηθούν οι νέες Κρατικές Ιστορικές πινακίδες.

Το τέλος έκδοσης αδείας και πινακίδων προτείνουμε να διαμορφωθεί στο 50% του κόστους των συμβατικών οχημάτων, με το σκεπτικό της περιορισμένης τους ετήσιας κυκλοφορίας.

ΙΙΙ. Κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού  ενδιαφέροντος
 1. Κυκλοφορούν με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ. (ν.2696/1999 -Α΄57)
 2. Ασφαλίζονται υποχρεωτικά
 3. Επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον μικρό δακτύλιο
 4. Καταβάλλονται Τέλη Κυκλοφορίας , με την εξής διαβάθμιση:

-> Προτείνουμε τα κάτωθι τέλη κυκλοφορίας:

• α) για έως 1.399 κ.εκ. € 50/έτος

• β) από 1.400 έως 2.499 κ.εκ. € 75/έτος

• γ) για άνω των 2.500 κ.εκ. € 100/έτος

• δ) για μοτοσικλέτες δίκυκλες ή τρίκυκλες € 30/έτος

• ε) για φορτηγά και λεωφορεία € 100/έτος

• στ) Τα οχήματα άνω των 50 ετών να απαλλάσσονται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Όσο αφορά τα Ιστορικά Λεωφορεία, να απαγορευθεί η μεταφορά επιβατών, πλην του ιδιοκτήτη και μελών της οικογένειας του [με εξαίρεση τη συμμετοχή τους σε αδειοδοτημένες εκδηλώσεις των Λεσχών] ενώ για τα ιστορικά φορτηγά, να απαγορευθεί η μεταφορά πάσης φύσεως εμπορευμάτων.

> Προτείνουμε επίσης, οι ιδιοκτήτες κάτοχοι άνω των 3 Ιστορικών Οχημάτων στα οποία καλούνται να καταβάλλουν τέλη (νεότερα των 50 ετών), να επιβαρύνονται με τέλη κυκλοφορίας μόνο για τα 3 εξ αυτών, του υψηλοτέρου κυβισμού και για τα υπόλοιπα οχήματα του ιδίου ιδιοκτήτη να απαλλαχθούν από την καταβολή τελών.

> Προτείνουμε επίσης από την 1/1 έως την 31/12 του εκάστοτε τρέχοντος ημερολογιακού έτους, να έχει το δικαίωμα ο κάθε ιδιοκτήτης να παραδίδει τις πινακίδες του στην οικεία ΔΟΥ και το όχημα να τίθεται σε ακινησία. Όποτε δε εκείνος επιλέξει καθόλη τη διάρκεια του έτους, να δύναται να το επαναφέρει σε κυκλοφορία, καταβάλλοντας τα αναλογούντα τέλη του έτους μέσα στο οποίο θα επιλέξει να το επαναφέρει σε κυκλοφορία. Επιπλέον να επιτρέπονται έως δυο κύκλοι θέσης σε ΑΚΙΝΗΣΙΑ και επαναφοράς σε κυκλοφορία ανά έτος. Αυτό κρίνεται σαν πολύ σημαντικό μιας και αμέτρητα Ιστορικά Οχήματα βρίσκονται σε φάση ανακατασκευής για πολλά έτη. Οι δε κατατεθείσες Ιστορικές Κρατικές πινακίδες να μην καταστρέφονται μετά από την πάροδο διετίας.

ΙV. Πρόστιμα και κυρώσεις

• Για παραβάσεις του ΚΟΚ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ κυρώσεις.

• Για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €500-€5000 στους φορείς (ΔΟΑ, ΔΟΜ, ΔΟΠΟ) και στους ιδιοκτήτες των οχημάτων καθώς και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για 6 μήνες.

Προτείνουμε το πρόστιμο να καταργηθεί από τους φορείς και τα μέλη και να παραμείνει μόνο στους ιδιοκτήτες.

V. Μεταβατικό στάδιο έως την εφαρμογή του νέου πλαισίου

• Όσα οχήματα έχουν ήδη χαρακτηριστεί και πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου, διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους, εφόσον είναι 30 ετών την ημερομηνία αίτησης χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας.

• Μετά από 2 έτη από την χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας οφείλουν να εφοδιαστούν με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Στη συνέχεια θα εφοδιάζονται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε 5 έτη, όπως και τα οχήματα που θα χαρακτηριστούν ιστορικά με το νέο πλαίσιο.

• 18 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου, όσα ιστορικά οχήματα δεν έχουν λάβει στοιχεία κυκλοφορίας απαγορεύεται να κυκλοφορούν.

> Προτείνουμε οι 18 αυτοί μήνες να γίνουν 24 ή ακόμα και 36, μιας και εκατοντάδες οχήματα που σήμερα είναι σε φάση ανακατασκευής, δεν θα προλάβουν την προθεσμία των 18 μηνών και θα βρεθούν άθελα τους εκτός της μεταβατικής περιόδου.

> Επιπροσθέτως θα θέλαμε να προτείνουμε τα εξής:

Τα Ιστορικά Οχήματα με τις Νέες Κρατικές πινακίδες να απαλλάσσονται του τεκμήριου διαβίωσης όπως ακριβώς ίσχυε με το Νόμο 4172/23-7-2013.

Όσο αφορά στα Ιστορικά Οχήματα που θα εισαχθούν μετά από την ψήφιση του σχετικού νόμου, να διατηρηθεί αναλλοίωτο το υπάρχον καθεστώς και η διαδικασία εισαγωγής και να παραμείνουν στην δασμολογική κατηγορία 9705.


Στην Αθήνα, Παρασκευή 16η Οκτωβρίου 2020,

Οι Συνυπογράφοντας Φορείς και Σωματεία:

 1. Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής-ΕΟΟΕ, O Πρόεδρος Αντώνιος Θεοχάρης
 2. Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος-ΑΜΟΤOΕ & ΜΟΤΟΕ, (έστειλε ξεχωριστή πρόταση με ελάχιστη διαφοροποίηση)
 3. Σωματείο Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος-ΣΙΣΟΕ, Ο Πρόεδρος, Βύρων Ε. Ρηγινός
 4. Hellenic Automobile & Touring Services Club SA-HATSE, Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος, Αβραάμ Παπαδόπουλος
 5. Αυτοκινητιστική Πολιτιστική Περιηγητική Λέσχη Ελλάδος-Α.Π.Π.Λ.Ε, Ο Α! Αντιπρόεδρος, Ιάσων Μπαρουξής

Παραθέτουμε στιγμιότυπα από τη συνάντηση και την “Συμφωνία της Νέας Ιωνίας” των άνω εκπροσώπων της Τρίτης και 13 Οκτωβρίου 2020, στο εντευκτήριο του #ΣΙΣΟΕ

Ο πρωην Πρόεδρος της ΕΛΠΑ Άγγελος Μπαβέλλας

Ο πρωην Πρόεδρος του #ΣΙΣΑ & Μέλος του ΔΣ της ΕΟ ΦΙΛΠΑ, και Ιδρυτικό Μέλος του #ΣΙΣΟΕ Λυμπέρης Παπάζογλου

Ο Πρόεδρος & CEO της HATSE Αβραάμ Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος & CEO του Hellenic Motor Museum και Ιδρυτικού Μέλους του #ΣΙΣΟΕ Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης
Ο πρωην CEO της EXPRESS SERVICE και Ιδρυτικού Μέλους του #ΣΙΣΟΕ Θέμης Λουζιώτης

Θέμης Λουζιώτης, Γιώργος Δαμασκηνός και ο Βύρων Ε. Ρηγινός

Beracuda View All

https://www.facebook.com/riginos
https://twitter.com/briginos
http://www.flickr.com/byron.riginos
https://www.instagram.com/byronr/

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Αρέσει σε %d bloggers: