Skip to content

Τι γίνεται στην Ευρώπη με τα Ι.Ο.

Παράθεση άρθρων με ενδιαφέρον για τους Ιδιοκτήτες Ιστορικών Οχημάτων από την Πρώτη Οργάνωση της Ελλάδας αποκλειστικά για τους Ιδιοκτήτες των Ιστορικών Οχημάτων, υπηρετώντας πιστά στο πλευρό του Οικοσυστήματος μας.

Securing the future of our motoring heritage

The key is to be able to keep the historic vehicles moving on the roads as they are motoring heritage and that heritage will be best preserved if it is a mobile heritage❗️

The importance of the development of motor transport.

The historic vehicle movement today

The vehicles of the past which still exist today are our motoring heritage. Each of these vehicles has survived because an individual has chosen to preserve a part of this heritage and they have done so because of their passion for possessing, maintaining and driving the vehicle.

Historic vehicles are contemporary witnesses of another era and it is essential to protect this heritage today and for the future. The historic vehicle movement bring enthusiasts together, but it also provides pleasure for many more as historic vehicle owners present a free museum of this heritage to the general public every time they drive their vehicles on public roads or present their vehicles in the many thousands of historic vehicle events and rallies held by historic vehicle clubs across Europe each year.

Alongside the cultural and historical importance of historic vehicles, the preservation of the heritage also generates important economic activity: workshops, suppliers, parts manufacturers, insurers, historic vehicle clubs, trade journals, tourist operators, events – all create jobs and sales and provide essential services, products and information to owners. The maintenance, care and restoring of historic vehicles also represents a significant market for small and medium-sized enterprises. Studies in two European countries (Germany1 and the UK2) give a sense of the scale of the economic activity generated by the preservation and use of historic vehicles: in these two countries alone, spend by owners of historic vehicles on their maintenance and use is €20.4 billion every year. Additionally, there are thousands of historic vehicle events and rallies each year, often involving cross-border travel by owners, each of which is a significant economic activity for the tourist sector.

The preservation and use of historic vehicle are an important cultural, economic and social activity.


Σε μετάφραση:

Διασφάλιση του μέλλοντος της αυτοκινητιστικής μας κληρονομιάς.

Το κλειδί είναι να μπορούμε να διατηρήσουμε τα ιστορικά οχήματα που κινούνται στους δρόμους καθώς αποτελούν κίνητρο για την κληρονομιά και ότι η κληρονομιά θα διατηρείται καλύτερα αν πρόκειται για κινητή κληρονομιά!

Η σημασία της κυκλοφοριας των Ιστορικών Οχημάτων σήμερα.


Τα οχήματα του παρελθόντος που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα είναι η αυτοκινητιστική μας κληρονομιά. Κάθε ένα από αυτά τα οχήματα έχει επιζήσει επειδή ένα άτομο έχει επιλέξει να διατηρήσει ένα μέρος αυτής της κληρονομιάς και το έχουν κάνει λόγω του πάθους τους για κατοχή, διατήρηση και οδήγηση του οχήματος.

Τα ιστορικά οχήματα είναι σύγχρονοι μάρτυρες μιας άλλης εποχής και είναι σημαντικό να προστατευθεί αυτή η κληρονομιά σήμερα και για το μέλλον. Το κίνημα των Ιστορικών Οχημάτων όχι μόνο φέρνει κοντά τους ενθουσιώδεις λάτρεις, αλλά προσφέρει επίσης ευχαρίστηση για πολλούς, καθώς οι ιδιοκτήτες των Ιστορικών Οχημάτων παρουσιάζουν ένα δωρεάν μουσείο αυτής της κληρονομιάς στο ευρύ κοινό κάθε φορά που οδηγούν τα οχήματά τους στους δημόσιους δρόμους ή παρουσιάζουν τα οχήματά τους στις πολλές χιλιάδες εκδηλώσεις ιστορικών οχημάτων και συναθροίσεις που διοργανώνονται από Λέσχες Ιστορικών Οχημάτων σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο.

Παράλληλα με την πολιτιστική και ιστορική σημασία των ιστορικών οχημάτων, η διατήρηση της κληρονομιάς δημιουργεί επίσης σημαντική οικονομική δραστηριότητα: τα εργαστήρια, οι προμηθευτές, οι κατασκευαστές εξαρτημάτων, οι ασφαλιστές, οι Λέσχες & Ομοσπονδίες ιστορικών οχημάτων, τα εμπορικά περιοδικά, οι τουριστικοί πράκτορες, υπηρεσίες, προϊόντα και πληροφορίες προς τους ιδιοκτήτες. Η συντήρηση, η φροντίδα και η αποκατάσταση ιστορικών οχημάτων, αντιπροσωπεύουν επίσης σημαντική αγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι μελέτες σε δύο ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία & Βρετανία) δίνουν μια αίσθηση της κλίμακας της οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργείται από τη διατήρηση και χρήση ιστορικών οχημάτων: σε αυτές τις δύο μόνο χώρες, οι ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων επενδύουν για τη συντήρηση και χρήση τους περί τα € 20,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Επιπλέον, υπάρχουν χιλιάδες εκδηλώσεις ιστορικών οχημάτων και συγκεντρώσεις κάθε χρόνο, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν διασυνοριακά ταξίδια από ιδιοκτήτες, καθένα από τα οποία αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για τον τουριστικό τομέα.

Η διατήρηση και η χρήση του ιστορικού οχήματος αποτελούν σημαντική πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα

Περισσότερα με κλικ εδώ για το εξαιρετικό αυτό Άρθρο:

www.fema-online.eu/website/wp-content/uploads/documents_library/securing_the_future_of_our_motoring_heritage.pdf

Για Ακόμα περισσότερο: δείτε το υπόλοιπο του άρθρου μας …

1/
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/uvar_final_report_august_28.pdf

Στη σελίδα 59: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τύποι οχημάτων, εξαιρέσεις και (διασυνοριακή) επιβολή των ρυθμίσεων περί επιτυχημένων ρυθμίσεων για την πρόσβαση σε οχήματα αστικής χρήσης (UVAR 

http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/uvar_final_report_august_28.pdf

On page 59:

ANNEX 2: Vehicle Types, Exemptions and (cross-border) Enforcement of Successful Urban Vehicle Access Regulations (UVARs) schemes

Beracuda View All

https://www.facebook.com/riginos
https://twitter.com/briginos
http://www.flickr.com/byron.riginos
https://www.instagram.com/byronr/

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Αρέσει σε %d bloggers: